„ nič nie je nemožné, a všetko je možné...“

Monika Púš Szászová
Pochopenie záťaží rodu, jeho dynamiky a ich vplyv na životné situácie a problémy
Marionaisis - pomáha ľuďom pri riešení problémov vo vzťahoch
Numerológia
Regresná
terapia
Práca s
archetypmi
Psychoanalýza
Spoznávanie samého seba, cesta k
sebadôvere, sebaúcte
Tarot
Monika Púš Szászová - alternatívna terapia
kontakt: +421 918 618 839, marionaisis@gmail.com, Bakošova 3, 841 03 Bratislava